Dlaczego S&O?

 

Istnieje wiele firm prawniczych i większość z nich jest w stanie sfinalizować transakcję lub wygrać sprawę. Nic w tym dziwnego. Kończyliśmy te same szkoły prawnicze i zdawaliśmy te same egzaminy. Filozofia S&O daje naszym Klientom znacznie więcej.

 

Przez lata systematycznie zyskujemy doświadczenie i zdobywamy nowe umiejętności. Dzięki temu posiadamy wiedzę i doświadczenia, których nie można zdobyć kartkując podręczniki prawnicze. Nasze umiejętności zostały wykute przez łańcuch doświadczeń przekazywanych przez starszych partnerów - młodszym. Kiedy prawnik S&O prowadzi sprawę, stoją za nim lata doświadczeń, wiedzy i intuicji. Wiemy, co może zabić negocjacje, a co może zbliżyć odległe stanowiska. Wiemy, kiedy mówić, a kiedy słuchać. Nasze doświadczenie nie pojawiło się z dnia na dzień. Ciężko na nie zapracowaliśmy.

 

W S&O obsługę Klienta traktujemy bardzo poważnie. Nasze podejście nie ogranicza się tylko do udzielania porad prawnych. Potrzebujemy czegoś więcej. Chcemy dotrzeć do rdzenia ich działalności, zrozumieć ich branże, poznać zasady, według których budują swój biznes. Wiemy, że nasze porady nie trafiają w próżnię. Rozumiemy, że często realnie wpływają na wyniki finansowe. Gdy one rosną – my cieszymy się z tego, że przyszło nam być fundamentem tego wzrostu. Dzięki temu każdego dnia uczymy się czegoś nowego i ciągle idziemy naprzód. To, co robimy w S&O jest podstawą każdego udanego biznesu. A nasz biznes to biznes naszych Klientów. Szczerze mówiąc, bez ich działalności my nie mamy żadnego.

 

Poprzez szczery dialog na temat zasad świadczenia przez nas usług i zasad ich finansowania zawsze osiągamy kompromis pasujący do ogólnego rachunku zysków i strat naszych Klientów. I nie są to dyskusje bolesne. Jesteśmy zawsze gotowi do eksplorowania nowych zasad współpracy z naszymi Klientami. Ponieważ naszym celem jest budowanie długotrwałych relacji, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to możliwe bez wypracowania elastycznej formuły współpracy wygodnej dla obu stron. To jest właśnie partnerstwo.

 

Sprawdź nas. Nie musisz wierzyć nam na słowo.

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

 

Uważnie obserwujemy rynek i wsłuchujemy się w Wasze potrzeby. Poszukujemy nowatorskich sposobów świadczenia naszych usług. Tworzymy nową jakość. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie Wy i w sposób, w jaki nas potrzebujecie.

 

teamSPIRIT

S&O wprowadziła do swojej oferty innowacyjną i elastyczną usługę o nazwie TEAMspirit. Tradycyjny model świadczenia usług prawniczych bazuje zasadniczo na zespole prawników zatrudnionych na stałe w kancelarii. TEAMspirit jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania i potrzeby Klientów w sytuacjach gdy realizowane projekty wymagają stworzenia interdyscyplinarnych zespołów prawników i specjalistów z innych dziedzin opracowujących wspólnie określone zagadnienia w sposób kompleksowy lub ze względu na zasięg i strukturę projektów wymagają czasowego zmobilizowania większej liczby specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów minimalizuje koszty ponoszone przez naszych Klientów, a z drugiej strony stanowi atrakcyjną formę współpracy dla prawników i specjalistów lubiących wyzwania, jakich dostarcza praca z naszymi Klientami bez potrzeby wiązania się na stałe z Kancelarią.

 

systemRESIDENT

Dla naszych Klientów, których potrzeby wykraczają poza ramy tradycyjnej stałej obsługi prawnej S&O oferuje innowacyjną usługę o nazwie systemRESIDENT, umożliwiającą przydzielenie naszych najlepszych prawników do pracy w siedzibie Klienta przez z góry określoną liczbę dni lub godzin albo dla obsługi określonego projektu. Rozwiązanie takie przynosi obu stronom wymierne korzyści. Nasi Klienci otrzymują na miejscu bezpośrednią obsługę prawną doświadczonego prawnika, my zaś mamy możliwość jeszcze lepiej poznać firmę naszego Klienta, jego potrzeby biznesowe oraz specyfikę branży.

 

privateLAWYER

Usługa privateLAWYER skierowana jest głównie do Klientów prywatnych, którym oferuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sferach życia – prywatnego, rodzinnego i zawodowego. Wysoka specjalizacja zagadnień prawnych oraz potrzeba stabilizacji życiowej to wystarczające argumenty do powierzenia swojej sytuacji prawnej specjalistom. W ramach usługi privateLAWYER S&O doradza w sprawach rodzinnych, spadkowych, podatkowych i zawodowych, pomaga zarządzać majątkiem i nieruchomościami, chroni dobra osobiste i rozwiązuje spory. Obsługa klienta w ramach privateLAWYER jest zindywidualizowana. Jej ideą jest indywidualne podejście do każdego Klienta, uwzględniające całokształt jego sytuacji, jego indywidualne cele i założenia oraz istotne aspekty szeroko rozumianego życia osobistego. Usługa nie ogranicza się do aktualnych potrzeb Klienta, lecz zakłada stworzenie indywidualnej, długoterminowej strategii zarządzania jego majątkiem, stanowiącej zintegrowaną całość. Równie ważną cechą usługi jest dedykowanie Klientowi stałego doradcy, skupionego na jego potrzebach oraz adekwatnych dla niego formach współpracy, co pozwala na zbudowanie długoterminowej relacji opartej na zaufaniu.

 

RÓŻNORODNOŚĆ

 

W S&O staramy się stworzyć zintegrowane środowisko pracy, w którym każdy ma szansę na sukces niezależnie od płci, wieku, stanu cywilnego, pochodzenia narodowego, etnicznego, społecznego, niepełnosprawności, przekonań religijnych oraz orientacji seksualnej. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie z różnych środowisk wzbogacają naszą etykę pracy o pełną gamę pomysłów i wartości. W S&O szanujemy indywidualność naszych współpracowników. Wierzymy, że siła S&O pochodzi z różnorodności osób, które tworzą naszą firmę.

 

Pomimo tego, że zawód prawnika wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń S&O promuje etykę pracy opartą na równowadze pomiędzy obowiązkami zawodowymi a życiem rodzinnym, czasem spędzanym z rodziną i przyjaciółmi, podróżami oraz rozwijaniem indywidualnych zainteresowań.

 

Kobiety stanowią co najmniej połowę naszych współpracowników. S&O jest miejscem, w którym wyjątkowe kobiety budują własne wyjątkowe kariery. Nasza filozofia pozwala na nieustanny rozwój kobiet-liderów i zapewnienie im doświadczenia oraz narzędzi niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Naszym współpracownikom oferujemy pełną gamę programów wspierających elastyczny czas pracy oraz system urlopów, pozwalających na połączenie aktywności zawodowej z życiem rodzinnym.

 

W S&O wierzymy, że nie ma nic gorszego niż zmarnowany talent. Dzięki programom praktyk zawodowych S&O pomaga studentom prawa uzyskać doświadczenie zawodowe będące istotnym pierwszym krokiem w rozwoju dalszej kariery. Poprzez wieloletnią działalność sponsorską S&O upowszechnia wśród studentów prawa specjalistyczne wydawnictwa prawnicze. Rozwinięty system patronatu pozwala naszym doświadczonym prawnikom objąć pomocą mentorską wielu młodych adeptów prawa, zapewniając im nieograniczone możliwości rozwoju.

PRO BONO

 

W S&O wsparcie dla działalności pro bono jest uznawane za kluczową wartość firmy. Uważamy, że ​​prawnicy mają obowiązek dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi członkami społeczeństwa oraz poświęcać swój czas służbie społecznej. Zapewnienie wysokiej jakości usług prawnych dla osób najbardziej potrzebujących i najbardziej ubogich jest integralną częścią bycia prawnikiem. W S&O odpowiedzialność społeczną traktujemy poważnie. Naszą działalność pro bono skupiamy na zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom pozbawionych środków na zatrudnienie prawnika oraz wspieraniu organizacji pozarządowych w wypełnianiu ich społecznych misji.