S&O posiada doświadczenie w zakresie:

 - doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z własnością intelektualną, takich jak prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych,

 - prawa mediów, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, wolności słowa, prawa prasowego, a w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych w postępowaniach sądowych,

 - doradztwa w zakresie reklamy usług i towarów, w tym opracowywanie umów i regulaminów akcji i programów promocyjnych,

- reprezentowania podmiotów przed organami administracji publicznej oraz samorządów zawodowych, jak również w sprawach sądowych w zakresie roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz z czynów nieuczciwej konkurencji.

Orzeczenie w sprawie wzorów wspólnotowych

Prawomocnym postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 roku, VII AGz 1333/18, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie spółki z siedzibą w Luxemburgu na postanowienie Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie, który przesądził, że reprezentowana przez S&O spółka nie dopuściła się naśladownictwa cudzych towarów. S&O koordynowała pracę interdyscyplinarnego zespołu składającego się z prawników i rzeczników patentowych oraz reprzentowała swojego Klienta przed sądami. Spór dotyczył skuteczności nabycia praw do wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego, daty opublikowania wzoru oraz oceny podobieństwa porównywanych produktów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie kopiowania jachtów

Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2010 roku zakończył się kilkuletni spór pomiędzy producentami jachtów dotyczący czynów nieuczciwej konkurencji polegających m. in. na kopiowaniu zewnętrznej postaci produktu. Pozew został oddalony w całości, a strona pozwana reprezentowana była przez radcę prawnego Michała Osińskiego.