S&O (wcześniej Sochański & Manik Adwokaci sp. j.) powstała w 2005 roku. S&O jest kontynuacją indywidualnej kancelarii adwokackiej utworzonej przez adwokata Bartłomieja Sochańskiego w roku 1999, po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji Prezydenta Miasta Szczecina. Od 2014 roku funkcjonuje w obecnym składzie osobowym, po dołączeniu do S&O radcy prawnego Michała Osińskiego.

Wizją twórców S&O było stworzenie polskiej firmy prawniczej, specjalizującej się w doradztwie dla najszybciej rozwijających się i najbardziej ambitnych przedsiębiorców. Od początku działalności prowadziliśmy szereg istotnych tak na szczeblu lokalnym, jak i krajowym spraw, rozwiązując precedensowe zagadnienia prawne i pomagając naszym Klientom osiągnąć wiodące pozycje na rynku.

W strukturze S&O funkcjonuje specjalny serwis językowy GERMAN DESK, stworzony przez zespół polskich i zagranicznych ekspertów prowadzących obsługę w języku niemieckim. Dodatkowo, doradztwo prawne świadczone jest w kilkunastu innych językach obcych, mi. in. angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim oraz rosyjskim.

S&O stworzyła szeroką sieć powiązań i relacji z kancelariami zagranicznymi. Na stałe współpracujemy z kancelariami m. in. w różnych regionach Niemiec, Barcelonie, Madrycie oraz Kopenhadze. Współpraca z kancelariami partnerskimi umożliwia nam dostęp do ekspertyz prawnych oraz rozwiązań międzynarodowych.

W ciągu wieloletniej działalności zaufało nam liczne grono Klientów, którym doradzamy od lat. Klienci polscy cenią sobie nasze doświadczenie i umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych problemów prawnych. Klienci zagraniczni doceniają dogłębną znajomość polskich realiów prawnych, gospodarczych i kulturowych połączoną z doświadczeniem wynikającym z obsługi podmiotów międzynarodowych.

S&O od początku swojej działalności utrzymuje kontakty z prawniczymi środowiskami naukowymi, dzięki czemu nasi Klienci mają zapewniony dostęp nie tylko do praktycznej wiedzy prawniczej, ale również do wybitnych autorytetów nauki prawa.

Prawnicy S&O nie boją się zabierać odważnego głosu w istotnych debatach publicznych i dzielą się z opinią publiczną swoją wiedzą i doświadczeniem.

S&O czerpie z najlepszych światowych wzorców w zakresie zarządzania firmą prawniczą i stosowanych rozwiązań informatycznych. Doskonaląc naszą działalność operacyjną stale podnosimy standardy obsługi naszych Klientów.

Cieszymy się opinią przyjaznego pracodawcy. Naszym współpracownikom zapewniamy możliwość nieograniczonego rozwoju zawodowego.

Zestawienie w logo S&O klasycznej szarości ze świeżością błękitu - doskonale oddaje to, co nas definiuje - doświadczenie i wiedza połączone z młodością, energią i zapałem.

Zastosowanie w logotypie czcionki stworzonej i dedykowanej wyłącznie dla S&O definiuje nasze innowacyjne i profesjonalne podejście do wszystkich aspektów naszej działalności. W S&O wierzymy, że nie ma szczegółów bez znaczenia.

Występujący w logo S&O znak graficzny o regularnym kształcie prostokąta wyraża stabilność, spokój, bezpieczeństwo, równowagę, wiedzę i uczciwość. W zestawieniu z prostą typografią definiuje profesjonalizm i efektywność, które w działaniu S&O stawiamy na pierwszym miejscu.

Dzięki zestawieniu kolorystyki oraz zastosowaniu wyjątkowej czcionki połączonej z klasycznym symbolem graficznym, logo S&O zyskało, zbudowany na solidnych fundamentach, nowoczesny i dynamiczny charakter.

 

Podstawowa Księga Znaku (ang. brand book) to standaryzacja znaku, czyli instrukcja opisująca prawidłowe zastosowanie znaku.

Księga Znaku składa się z następujących elementów: podstawowa i alternatywne wersje znaku, jego konstrukcja, pole ochronne oraz pole podstawowe, kolorystyka, typografia, skalowanie i minimalne rozmiary, stosowanie znaku na różnych tłach oraz niedopuszczalne modyfikacje.

Podstawowa wersja znaku to najważniejszy element identyfikacji wizualnej firmy. W zależności od projektu, jest to logotyp (logo oparte tylko o typografię) lub zestawienie sygnetu (element graficzny logo) i nazwy firmy.

Konstrukcja logo – dokładne określenie proporcji logo oraz jego budowy i parametrów.

Typografia – opis zastosowanej czcionki, zarówno w nazwie, jak i haśle firmowym, występującym jako dopisek do logo (tzw. claim).

Pole ochronne oraz pole podstawowe znaku - określenie przestrzeni wokół logo, która nie może zostać naruszona, mające na celu zachowanie czytelności logo na wszelkich materiałach, na których będzie stosowane. Pole ochronne znaku to przestrzeń, na której nie mogą się znaleźć ani inne obiekty ani tekst. Pole podstawowe określa odległość logo od krawędzi dokumentów.

Skalowanie i minimalne rozmiary - określenie minimalnych rozmiarów logo dla druku (w milimetrach) oraz dla monitorów (w pikselach). Znak nie może występować w mniejszych niż ustalone rozmiarach, ponieważ traci na czytelności.

Niedopuszczalne modyfikacje – opis przykładowych błędów w zastosowaniu logo, takich jak m.in.: dodawanie elementów w polu ochronnym, zmiana proporcji znaku, dodawanie cieni, zmiana kolorystyki czy umieszczanie logo na niewłaściwym tle.

Kolorystyka – opis kolorów występujących w sygnecie oraz kolorystyki czcionki zastosowanej w znaku firmowym. Kolorystykę logo określa się w CMYKu, Pantonie, RGB, folii ORACAL, a czasem również w RALu.

Alternatywne wersje logo – określa wszystkie wersje znaku, które są dopuszczalne do użytku. Są to zarówno wersje logo z claimem (hasłem firmowym), wersje achromatyczne (w szarościach) oraz wersje monochromatyczne (w jednym kolorze).

Stosowanie znaku na różnych tłach – opis zastosowania logo w zależności od tła, na którym występuje oraz jego nasycenia, określający w jakich przypadkach logo może występować w pełnym kolorze, a w jakich w wersji uproszczonej. Opis ma chronić logo przed niewłaściwym i nieczytelnym zastosowaniem.

 

Księga Znaku