S&O oferuje swoje usługi armatorom, zarówno dużych jednostek, jak i kutrów rybackich, marynarzom, przewoźnikom morskim i lądowym, spedytorom, ubezpieczycielom, zarówno polskim, jak i zagranicznym, nie skupiając się na reprezentowaniu konkretnych grup interesów.

S&O zapewnia obsługę i pomoc prawną w dziedzinie prawa morskiego, w szczególności w zakresie:

 - aresztów statków,

 - umów przewozu ładunków i pasażerów oraz innych usług w żegludze morskiej,

 - kolizji morskich,

- odszkodowań związanych z wypadkami na morzu,

 - morskiego prawa pracy.

W powyższym zakresie S&O stale współpracuje z międzynarodowymi organizacjami morskimi, ekspertami z dziedziny doradztwa morskiego oraz firmami brokerskimi.