Wskutek kryzysu finansowego rynek ubezpieczeń poważnie się skurczył. Ubezpieczyciele coraz mocniej konkurują między sobą produktami, których różnorodność i dopasowanie do potrzeb mają przyciągać nowych Klientów. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się również znaleźć dotąd niezagospodarowane nisze. Innowacyjny charakter owych produktów wymaga kreatywnego podejścia również ze strony ich odbiorców, zainteresowanych produktem najbardziej odpowiadającym ich potrzebom. Wbrew rynkowym tendencjom sektor ubezpieczeniowy jest dobrze dokapitalizowany, a sami ubezpieczyciele największe ryzyko dla funkcjonowania sektora upatrują w nowych przepisach wprowadzanych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, dotyczących kwestii wypłacalności czy zachowań na rynku, mogących doprowadzić do zwiększenia kosztów i problemów związanych z dostosowaniem się do tych nowych regulacji. To zaś może utrudniać skupienie się na najważniejszej kwestii, jaką jest prowadzenie biznesu w czasach rynkowej niepewności.

S&O rozumie działalność ubezpieczeniową oraz kwestie prawne, które stanowią podstawę sektora ubezpieczeń. Nasze pragmatyczne podejście daje Klientom - zarówno zakładom ubezpieczeń, jak i adresatom ich produktów - możliwość bezpiecznego zarządzania ryzykiem. Jesteśmy w pełni zaznajomieni z rozwojem ubezpieczeniowej praktyki rynkowej. Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno ubezpieczyciele, jak i osoby korzystające z ich usług. Nasza praktyka poważnie redukuje ryzyko wszystkich naszych Klientów.