Sektory gospodarki morskiej – tzw. niebieska gospodarka – odgrywają istotną rolę w procesie przywracania ożywienia gospodarczego w Europie. Globalizacja wpływa na rozwój żeglugi, portów i stoczni, równocześnie pojawiają się nowe formy wykorzystywania zasobów morskich, takie jak parki wiatrowe czy gospodarstwa rybackie. Sektory te wykazują duże zróżnicowanie i obejmują − od takich z ugruntowaną już pozycją na rynku, jak przemysł stoczniowy, rybołówstwo, czy turystyka nadmorska, także branże rozwijające się, jak turystyka rejsowa czy sektory powstające, jak na przykład biotechnologia morska. Niebieska gospodarka staje obecnie przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Samo rybołówstwo morskie boryka się ze zmniejszeniem populacji szprota, śledzia oraz dorsza, limitami połowowymi, dużym potencjałem połowowym jednostek przy jednoczesnym rozdrobnieniu floty połowowej, wzrostem cen paliw, konkurencją zagraniczną, a także ze zmiennym prawodawstwem, w szczególności unijnym. Obserwowany jest również wzrost inwestycji w sektor akwakultury, w szczególności turystkę morską, przede wszystkim kapitału pozyskanego w związku z likwidacją jednostek rybackich.

W S&O wierzymy, że tzw. niebieski wzrost, czyli zrównoważony wzrost związany z morzami i wybrzeżami, nadal jest możliwy, pod warunkiem jednak skutecznego rozwiązywania istniejących i przyszłych problemów oraz zapewnienia wykorzystania tego, co oferują morza i wybrzeża, w jak najbardziej wydajny i zrównoważony sposób. Prawidłowe zarządzanie i skuteczne oraz elastyczne doradztwo prawne pozwala naszym Klientom wyprzedać konkurencję, zwiększać inwestycje oraz zmniejszać uzależnienie od dotacji, a tym samym rozwijać działalność prowadzoną na obszarach przybrzeżnych. Uważamy też, że nie mają racji Ci, którzy twierdzą, że w sektorze gospodarki morskiej trzeba wybierać między utrzymaniem miejsc pracy a ochroną środowiska. Jedno nie wyklucza drugiego, a kluczem do sukcesu jest zachowanie opłacalnej synergii między tymi dziedzinami.