S&O posiada doświadczenie w zakresie:

 - doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z własnością intelektualną, takich jak prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych,

 - prawa mediów, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, wolności słowa, prawa prasowego, a w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych w postępowaniach sądowych,

 - doradztwa w zakresie reklamy usług i towarów, w tym opracowywanie umów i regulaminów akcji i programów promocyjnych,

- reprezentowania podmiotów przed organami administracji publicznej oraz samorządów zawodowych, jak również w sprawach sądowych w zakresie roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz z czynów nieuczciwej konkurencji.