Sektor przemysłowy i produkcyjny jest podstawą globalnej gospodarki. Pomimo jego zróżnicowania i różnorodności sektorowej, geograficznej i strukturalnej, większość podmiotów działających w tej branży staje przed podobnymi wyzwaniami. Wzrost cen ropy naftowej, gazu ziemnego i stali coraz bardziej ogranicza możliwości rozwoju. Jednocześnie, wyraźnie zauważalną konsekwencją spadku popytu i podaży jest ograniczenie inwestycji w nowy sprzęt i technologie. Przedsiębiorcy poszukują środków produkcji pozwalających zmniejszyć koszty działalności operacyjnej, a także nowych obszarów zbycia swoich towarów. W tym globalnym wyścigu na rynkach krajowych ciągle pojawiają się nowi gracze, podczas gdy inni próbują wykorzystać potencjał rynków rozwijających się.

Zespół S&O posiada dogłębne zrozumienie kluczowych wyzwań biznesowych przed jakimi stają przedsiębiorcy działający na rynku przemysłowym i produkcyjnym. Znajomość środowiska poszczególnych sektorów branżowych oraz specyfiki funkcjonowania naszych Klientów pozwala nam nie tylko na doradzanie w bieżącym zarządzaniu typu day-to-day, ale przede wszystkim na skupieniu się na wyzwaniach, jakie dopiero pojawią się w przyszłości. Świadczymy usługi ściśle dostosowane do potrzeb strategicznych i operacyjnych naszych Klientów w całym cyklu życia produkcyjnego, począwszy od zarządzania łańcuchem dostaw, przez produkcję, aż po dystrybucję na lokalnym i globalnym rynku. Obsługiwaliśmy m. in. Klientów z branży budowlanej, energetycznej, paliwowej, rolnej, papierniczej, metalurgicznej i medycznej. Jesteśmy dumni z tego, że świadczona przez nas pomoc prawna pozwala naszym Klientom wyprzedzić konkurencję i pełnić rolę liderów w swojej branży.