S&O świadczy usługi prawne dla podmiotów związanych ze sportem i rekreacją, zarówno klubom sportowym (w szczególności bokserskim), jak i indywidualnym zawodnikom oraz trenerom.

 W tym zakresie S&O zajmuje się:

 - sporządzaniem i opiniowaniem kontraktów dla sportowców, trenerów i sponsorów,

 - świadczeniem usług zastępstwa prawnego w postepowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawnianiem sportu,

 - bieżącą obsługą klubów sportowych, a w tym zakresie opracowywaniem projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych podmiotów działających w dziedzinie sportu.