S&O posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu popełnienia tzw. błędów lekarskich w związku z prowadzonym leczeniem lub wykonywanym zabiegiem, jak również zakażeń szpitalnych, zarówno przed Sądami powszechnymi, jak i wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz organami samorządu lekarskiego. W powyższym zakresie S&O korzysta z fachowego wsparcia merytorycznego lekarzy różnych specjalności.

S&O prowadzi również obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie sporządzania umów, regulaminów, zarządzeń, organizowania przetargów, a także doradztwo odnośnie prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.