W obecnych czasach gospodarczych organy publiczne - zarówno krajowe, jak i lokalne - w coraz większym stopniu odgrywają kluczową rolę na rynku (szczególnie w sektorze usług i użyteczności publicznej). Instytucje sektora publicznego stale podnoszą swoją efektywność, upodabniając się w tym wymiarze działalności do prywatnych przedsiębiorstw. W warunkach gospodarki wolnorynkowej rola organów władzy publicznej, jako uczestników rynku, nigdy nie była tak znacząca jak obecnie. Dla przedstawicieli administracji publicznej oznacza to konieczność zrozumienia mechanizmów panujących na wolnym rynku oraz wypracowania synergii pomiędzy nimi a ograniczeniami prawnymi i ekonomicznymi wynikającymi z istoty działalności publicznej. Dla przedsiębiorców współpracujących z sektorem administracji publicznej oznacza to konieczność zrozumienia mechanizmów podejmowania decyzji przez organy państwowe oraz przewidywania ich konsekwencji.

W S&O znamy i rozumiemy specyficzne reguły rządzące funkcjonowaniem podmiotów z sektora publicznego. Nasi prawnicy zajmowali rozmaite stanowiska w strukturach administracji publicznej, zarówno w charakterze wybieranych przedstawicieli, jak i pracowników urzędów i instytucji państwowych. Prawnicy S&O dedykowani do obsługi sektora publicznego posiadają wieloletnie doświadczenie i praktykę w bieżącej obsłudze zagadnień ułatwiających prawidłowe i efektywne świadczenie usług publicznych. Do grona naszych Klientów, oprócz samorządów, spółek państwowych i komunalnych, należą także przedsiębiorcy i inwestorzy prywatni współpracujący z sektorem publicznym. Naszą szczególną uwagę poświęcamy obszarom, na których sektor publiczny współpracuje z prywatnym.