Czy to niezapowiedziane przeszukanie, zatrzymanie towarów na granicy, wypadek przy pracy, atak medialny, pożar lub wybuch, utrata płynności finansowej czy też upadek kluczowego dostawcy - wszystko to może zagrozić Waszej firmy, a nawet zachwiać jej podstawami.

Prawnicy S&O posiadają bogate doświadczenie w zakresie zarządzania kryzysowego. Oferujemy naszym Klientom błyskawiczną analizę zaistniałej sytuacji przez dedykowany zespół lub komórkę kryzysową, niezwłoczne opracowanie planu awaryjnego i wdrożenie adekwatnych działań prawnych i procedur zapobiegawczych.

Kryzysowe zarządzanie spółkami budowlanymi

W okresie grudzień 2014 roku - styczeń 2015 roku zespół S&O wspierał w bieżącym zarządzaniu grupę spółek z branży budowlanej po aresztowaniu prezesa grupy. Wsparcie S&O polegało na doradzaniu przy podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem grupą, a także zintegrowaniu strategii, której zasadniczym celem było utrzymanie funkcjonowania grupy w okresie jej paraliżu decyzyjnego.

Naruszenie dóbr osobistych w trakcie kampanii wyborczej do Europarlamentu

W 2009 roku adwokat Bartłomiej Sochański stał na czele grupy prawników prowadzącej sprawę naruszenia dóbr osobistych jednego z polskich europarlamentarzystów, która uzyskała korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu wydany w trybie wyborczym przeciwko ogólnopolskiej rozgłośni radiowej oraz zawarła ugody z wydawcami popularnych tytułów prasowych. Procesy odbyły sie w trakcie kampanii wyborczej do Europarlamentu i stanowiły jeden z elementów zaplanowanej strategii kryzysowej.