S&O oferuje swoje usługi armatorom, zarówno dużych jednostek, jak i kutrów rybackich, marynarzom, przewoźnikom morskim i lądowym, spedytorom, ubezpieczycielom, zarówno polskim, jak i zagranicznym, nie skupiając się na reprezentowaniu konkretnych grup interesów.

S&O zapewnia obsługę i pomoc prawną w dziedzinie prawa morskiego, w szczególności w zakresie:

 - aresztów statków,

 - umów przewozu ładunków i pasażerów oraz innych usług w żegludze morskiej,

 - kolizji morskich,

- odszkodowań związanych z wypadkami na morzu,

 - morskiego prawa pracy.

W powyższym zakresie S&O stale współpracuje z międzynarodowymi organizacjami morskimi, ekspertami z dziedziny doradztwa morskiego oraz firmami brokerskimi.

Umowa w na przewóz surowców fosforonośnych

W dniu 25 stycznia 2022 r. pomiędzy Klientem S&O - spółką działającą w branży chemicznej a największym polskim armatorem została zawarta 5-letnia umowa ramowa na przewóz surowców fosforonośnych z Maroka i Algierii do portu morskiego w Policach. Zgodnie z podpisaną umową, całkowita wartość zafrachtowań (koszów transportu drogą morską) została oszacowana na kwotę około 67 mln USD przez okres 5 lat. S&O wspierała swojego Klienta w negocjowaniu i opracowywaniu dokumentacji kontraktowej.

Ugoda w sprawie remontu kutra

W dniu 16 lutego 2015 roku w sprawie o zapłatę toczącej się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pomiędzy armatorem kutra rybackiego a stocznią remontową zespół S&O sfinalizował ugodę dotyczącą roszczeń armatora związanych z modernizacją oraz przebudową jednostki polegającą m. in. na odnowieniu 5-letniej klasy, uzyskaniem klasy lodowej oraz dostosowaniem jednostki do połowów trałowych. Przedmiotem ugody były straty połowowe poniesione przez armatora kutra w związku z przedłużającym się remontem jednostki.

Wyrok w sprawie wypadku na statku

Prawomocnymi wyrokami częściowymi z dnia 29 sierpnia 2013 roku i z dnia 28 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził od znanego przedsiębiorstwa zajmującego się remontami statków na rzecz reprezentowanego przez zespół S&O fittera i spawacza rentę oraz ustalił na przyszłość odpowiedzialność tego przedsiębiorstwa za wypadek, jaki wydarzył się w trakcie spawania zbiorników balastowych z powodu niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy i środków ochrony indywidualnej.

Ugoda w sprawie remontu łodzi typu R.I.B.

W miesiącu maju 2014 roku S&O doprowadziła do zawarcia ugody dotyczącej wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie remontu silników łodzi typu R.I.B. (ang. Rigid Inflatable Boat) na zlecenie Marynarki Wojennej. Wykonawca remontu reprezentowany był przez radcę prawnego Michała Osińskiego.

Odszkodowanie za kolizję morską

W miesiącu czerwcu 2013 roku radca prawny Michał Osiński sfinalizował negocjacje w wyniku których reprezentowanemu przez niego właścicielowi kutra rybackiego, uszkodzonego w wyniku kolizji morskiej, zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości 350.000 zł.

Wyrok w sprawie sprzedaży kutra rybackiego

Wyrokiem, który uprawomocnił się w dniu 20 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz sprzedawcy kutra rybackiego kwotę około 150.000 zł. W spornej transakcji cena miała zostać rozliczona przeniesieniem przez nabywcę własności kilku samochodów, z których jeden dotknięty był poważną wadą fizyczną w postaci wcześniejszej daty produkcji. Powoda reprezentował radca prawny Michał Osiński.

Wznowienie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku opracowanego przez radcę prawnego Michała Osińskiego wznowił prawomocnie zakończone postępowanie administracyjne w przedmiocie uszkodzenia cudzego sprzętu połowowego przez armatora kutra rybackiego.

Ugoda z armatorem w sprawie odszkodowania

W miesiącu sierpniu 2011 roku negocjacje prowadzone przez adwokata Bartłomieja Sochańskiego i radcę prawnego Michała Osińskiego zakończyły się wypłatą przez armatora kwoty 90.000 USD na rzecz marynarza, który uległ wypadkowi na statku.