Branża opieki zdrowotnej ulega ciągłym i skomplikowanym zmianom, związanym nie tylko z nowymi odkryciami w dziedzinie medycyny, ale również dynamicznie zmieniającymi się przepisami, w szczególności refundacyjnymi oraz dążeniem do ciągłego zwiększania odpowiedzialności dostarczycieli usług i produktów medycznych. Rynek medyczny jest jednym z najbardziej regulowanych rynków na świecie, a wszyscy przedsiębiorcy działający w tym sektorze muszą spełniać specyficzne warunki ochrony prywatności medycznej i świadczeń zdrowotnych. Specyfika branży i jej masowy charakter powodują, że sektor ochrony zdrowia dysponuje ogromnym budżetem, który stwarza nieograniczone możliwości rozwoju i wzrostu dla wszystkich podmiotów z nim związanych.

Aby sprawnie funkcjonować na tym specyficznym rynku podmioty z sektora ochrony zdrowia potrzebują firmy prawniczej, która rozumie ich problemy i będzie w stanie efektywnie reprezentować ich interesy w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym i gospodarczym.

W S&O rozumiemy specyfikę funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład systemu opieki zdrowotnej – od producentów i dystrybutorów leków oraz wyrobów medycznych, przez dostawców usług medycznych i ubezpieczeniowych, aż po beneficjentów tych świadczeń – pacjentów. Naszym Klientom doradzamy m. in. w sprawach błędów w sztuce lekarskiej, a także w zakresie zamówień publicznych, kwestii regulacyjnych oraz ochrony poufności danych pacjentów. Współpracujemy również z zewnętrznymi konsultantami z dziedziny usług ochrony zdrowia.