Nieuzasadniona aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

Orzeczeniami z dnia 28 grudnia 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie po rozpatrzeniu odwołań opracowanych przez radcę prawnego Michała Osińskiego i adwokata Bartłomieja Sochańskiego uznało za nieuzasadnioną aktualizację przez Prezydenta Miasta Świnoujścia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej luksusowymi apartamentami, wskazując dodatkowo na konieczność uwzględnienia w procedurze aktualizacji nakładów poniesionych na nieruchomość przez poprzedniego użytkownika.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie użytkowania wieczystego

Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej opracowanej przez radcę prawnego Michała Osińskiego wspólnie z adwokatem Bartłomiejem Sochańskim, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2012 roku (sygn. akt V CSK 163/11) podzielił stanowisko wyrażone w kasacji, uznając, że rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego na rynku w Jeleniej Górze nie może nastąpić bez uprzedniej oceny przyczyn niezabudowania gruntu w terminie wynikającym z umowy. Po ponownym rozpoznaniu sprawy powyższe stanowisko podzielił również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.