Przewóz towarów drogą morską jest niezbędny dla globalnego przepływu towarów w handlu międzynarodowym. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w transporcie morskim nastąpiły poważne zmiany, dzięki którym dziś jest on częścią globalnego, intermodalnego biznesu kontenerowego. Co więcej, pod względem wolumenu przyćmiewa on wszystkie inne rodzaje transportu, zarówno drogowego, kolejowego, jak i lotniczego. Również obecnie przemysł okrętowy znajduje się w procesie transformacji. Jako sektor ściśle powiązany ze stanem gospodarki światowej, poważnie odczuł niedawne zawirowania gospodarcze. Jednakże pomimo rosnących kosztów pracy i spadku zysków, recesja stworzyła dla przemysłu morskiego szansę udoskonalenia stosowanych modeli biznesowych.

S&O od początku powstania związana jest ze Szczecinem – miastem położonym na wodzie, z własnym portem morskim, licznymi stoczniami remontowymi, jachtowymi oraz żeglugi morskiej, do niedawna siedzibą jednej z największych stoczni na świecie. Nasza lokalizacja w sposób naturalny predestynuje nas do praktykowania w dziedzinie szeroko pojmowanego prawa morskiego. S&O pomaga swoim Klientom w tych burzliwych czasach znaleźć bezpieczną drogę, udzielając porad prawnych i biznesowych we wszystkich aspektach branży morskiej. Praktyka S&O obejmuje większość zdarzeń związanych z cyklem życia statków, zarówno w prawie umów, jak i sporów. Wskazywaliśmy drogę właścicielom statków, przewoźnikom morskim, stoczniom i marynarzom. Z kompasu naszej praktyki korzystali żeglarze pływający zarówno po wodach morskich, jak i śródlądowych.