Sektor motoryzacyjny podlega dziś ewolucyjnym, jeśli nie rewolucyjnym, zmianom w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego. Niewidzialna ręka rynku, której jedynym śladem jest spadek sprzedaży nowych samochodów decyduje dziś w większym niż dotychczas stopniu o być albo nie być w branży motoryzacyjnej. Tradycyjne, narodowe marki samochodów przechodzą dziś w ręce zagranicznych konkurentów. Firmy motoryzacyjne, będące dotychczas zaciętymi rywalami zawierają sojusze i podejmują wspólne przedsięwzięcia. Ścisłe powiązania między uczestnikami gry rynkowej w branży motoryzacyjnej skutkuje tym, że niewypłacalność jednego z nich może spowodować problemy dla całego łańcucha produkcyjnego. Cały rynek jednoczy zaś tendencja do minimalizowania własnego wpływu na środowisko naturalne.

Usługami doradczymi S&O napędza przemysł motoryzacyjny, zapewniając naszym Klientom unikalną przewagę pozwalającą wyprzedzić konkurencję. Nasze usługi oparte są na gruntownej znajomości przemysłu motoryzacyjnego, bazującej na praktycznych doświadczeniach i głębokiej interdyscyplinarnej znajomości dziedzin prawa krzyżujących się w padoku tej branży.