Instytucje działające na rynku edukacyjnym stoją dziś przed nowymi wyzwaniami, spowodowanymi przez dynamicznie zmieniające się przepisy i regulacje prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Istotnym wyzwaniem jest również transgraniczny charakter sektora edukacyjnego, dotąd niespotykany w tej dziedzinie na tak dużą skalę. W dzisiejszych czasach edukacja to nie tylko nauczanie. Idąc z duchem czasów jednostka szkolnictwa nie może dziś ograniczać się do funkcjonowania wyłącznie w ramach wyznaczonych działalnością edukacyjną i stoi przed wyzwaniami, jakie wiążą się z debiutem w dziedzinach dotąd nie kojarzonych z edukacją.

W S&O rozumiemy potrzeby klientów oświatowych. Na bieżąco monitorujemy rozwój branży edukacyjnej, próbując przewidywać kierunki, w których będzie ewoluowała, wsłuchujemy się uważnie w potrzeby naszych Klientów, aby świadczyć usługi prawne dostosowane do specyfiki nowoczesnego środowiska edukacyjnego. Kompleksowo doradzamy jednostkom edukacyjnym we wszystkich aspektach ich działalności, zarówno w sprawach stricte edukacyjnych, jak i personalnych, inwestycyjnych i administracyjnych. Spektrum świadczonych przez nas usług obejmuje tak edukację na szczeblu podstawowym i średnim, jak i wyższym. Reprezentujemy instytucje szkolnictwa zarówno w sprawach krajowych, jak i transgranicznych.