Nieruchomości stanowią jedno z najistotniejszych źródeł lokowania kapitału. Jedną z zauważalnych cech rynku nieruchomości ostatnich lat jest coraz bardziej złożony charakter struktur, poprzez które realizowane jest prawo własności oraz siły napędowej tego rynku w postaci źródeł finansowania transakcji. Dynamika tych zmian zwiększa znaczenie prawnych aspektów inwestowania w nieruchomości. S&O od wielu lat jest częścią tego biznesu.

Na rynkach inwestycyjnych niezbędni są doradcy, którzy znają i rozumieją rozmaite narzędzia i techniki potrzebne do zapewnienia równowagi pomiędzy ryzykiem i korzyściami płynącymi z inwestycji, maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów, w szczególności podatkowych. Obsługa branży nieruchomości wymaga w takim samym stopniu innowacyjnego i elastycznego podejścia, jak i interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny bankowości, finansów, podatków, ochrony środowiska, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że na rynku nieruchomości okazje zdarzają się niezmiernie rzadko – dlatego działamy szybko i sprawnie. Doświadczenie i wiedza S&O od lat pomaga naszym Klientom ustrzec się błędów, które zwłaszcza w tej branży są niezwykle kosztowne. Dzięki temu, nasi Klienci odnoszą sukcesy w przedsięwzięciach i projektach realizowanych na rynku nieruchomości.

Nasza baza Klientów odzwierciedla różnorodność naszej praktyki. Działamy dla podmiotów prywatnych i publicznych, właścicieli, dzierżawców i najemców, zbywców i nabywców, deweloperów, pośredników, inwestorów i zarządców. S&O zapewnia kompleksową obsługę całego spektrum zagadnień związanych z szeroko pojmowanym prawem własności nieruchomości zarówno mieszkalnych, komercyjnych, jak i o mieszanym przeznaczeniu, kreatywnie uzupełniając aktywność naszych Klientów. Oferujemy specjalistyczną wiedzę z zakresu wynajmu, dzierżawy, leasingu, finansowania inwestycji, transakcji kupna i sprzedaży oraz procesu budowlanego. Różnorodność problemów, jakie rozwiązujemy daje nam jeszcze większe zrozumienie branży nieruchomości i mechanizmów jej funkcjonowania.