Okres spowolnienia gospodarczego spowodowanego recesją trwa nadal co jest szczególnie widoczne w branży handlu detalicznego, będącego zwierciadłem rzeczywistej kondycji rynków krajowych. Konsumenci nadal zachowują się w sposób zachowawczy ograniczając wydatki na dobra niebędące artykułami pierwszej potrzeby. Powyższy trend w mniejszym stopniu dotyka dostawców dóbr i usług niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, wywiera jednak istotną presję na sprzedawców i producentów detalicznych artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu elektronicznego i produktów niszowych. Zarówno jedni, jak i drudzy muszą na bieżąco śledzić i przewidywać zachowania rynkowe konsumentów oferowanych przez nich dóbr, zwłaszcza w sytuacji, gdy to wygoda robienia zakupów, rozumiana jako łatwość dotarcia i poświęcenie minimalnej koniecznej ilości czasu na zakup odpowiednich produktów spełniających oczekiwania konsumentów, bardziej niż ich cena, zaczyna decydować o sukcesie punktów detalicznych w okresach dobrej koniunktury. To właśnie wolumen sprzedaży na rynku produktów szybkozbywalnych (FMCG, fast-moving consumer goods) jest wizytówką rzeczywistej sytuacji gospodarki i nastrojów w niej panujących.

W czasach ciągłej niepewności gospodarczej, przedsiębiorcy detaliczni, niezależnie od branży, w jakiej działają, pozostali grupą elastyczną i zainteresowaną poszukiwaniem innowacyjnych sposobów zarządzania swoją ofertą, stosowanymi cenami, uzyskiwaną marżą, wolumenem sprzedaży i kanałami dystrybucji. W S&O oferujemy usługi prawne pozwalające przedsiębiorcom detalicznym zoptymalizować swoją działalność, dostosować ją do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, przewidzieć i zidentyfikować przyszłe wyzwania, a tym samym wyprzedzić konkurencję.