Bankowość i finanse stanowią podstawę każdej gospodarki, dostarczając środków niezbędnych do rozwoju firm i wzrostu inwestycji. Obecny krajobraz rynkowy jest skutkiem światowego kryzysu gospodarczego, który zmniejszył globalną płynność finansową i nadal wywiera istotny wpływ na przemysł. Branża bankowa uległa głębokim i istotnym przemianom. Transakcje stały się coraz bardziej zróżnicowane w swej strukturze i charakterze, wzrosło zainteresowanie rynkami wschodzącymi i transakcjami transgranicznymi. Obecnie finalizowane są fundamentalne reformy regulacji finansowych. Instytucje finansowe analizują swoje modele i strategie biznesowe, procedury oceny, kontroli i monitorowania ryzyka, starając się dostosować je do wyzwań i możliwości, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat.

W takich warunkach rynkowych, znalezienie optymalnych, bezpiecznych i efektywnych produktów finansowych nigdy nie było tak ważne. W planowaniu finansowym wsparcie doświadczonych prawników stało się tak samo ważne jak doradztwo finansowe.

W S&O doradzamy naszym Klientom zarówno w planowaniu kompleksowych strategii finansowych, jak i w transakcjach zawieranych na co dzień. S&O kreatywnie doradza w zakresie transakcji kredytowych, innowacyjnych produktów bankowych, struktur inwestycyjnych i ich restrukturyzacji, w praktycznie każdym sektorze gospodarki, począwszy od przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania, aż po ostateczne rozliczenie. Wykorzystujemy kapitał, jaki daje nam rozległe doświadczenie i dogłębna znajomość sektora bankowości i finansów pomagając naszym Klientom wyprzedzić konkurencję, dostosować się do wyjątkowej szybkości zmian regulacyjnych i rynkowych oraz zająć korzystne pozycje na rynkach finansowych w przyszłości.