Światowy kryzys gospodarczy przyniósł kres „supercyklu” cen surowców. Rynek ten jest znacznie bardziej niż wcześniej podatny na cykliczne zmiany koniunkturalne. Ze względu na koszty pracy konkurencja z potentatami branży metalurgicznej jest niezmiernie trudna, co powoduje przesunięcie jej marginesów na obszary produkcji specjalistycznej, które stały się jej zasadniczą areną. Rynek stał się bardzo wrażliwy, a zmieniające się warunki gospodarcze są odczuwalne na długo przed tym, jak znajdą odzwierciedlenie w bilansach firm. Sektor ten skupia wiele dużych przedsiębiorstw, choć zdominowany jest przez małych i średnich przedsiębiorców działających w charakterze poddostawców dla różnych dziedzin przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, transportowy, budowlany i żywnościowy. Fakt, iż przedsiębiorstwa te zazwyczaj są stosunkowo małe, powoduje, że sektor ten często określany jest jako „niewidzialny”, co pociąga za sobą konsekwencje finansowe oraz handlowe. W rzeczywistości przemysł metalowy tworzą elastyczne, wszechstronne, innowacyjne, zorientowane na usługi oraz oferujące wiele miejsc pracy przedsiębiorstwa, odgrywające kluczową rolę w przemysłowej tkance gospodarki światowej.

W tych trudnych warunkach S&O oferuje swoim Klientom innowacyjne rozwiązania prawne, które pomogą im zachować konkurencyjność w okresie dobrej koniunktury oraz zachować rentowność w czasach kryzysu. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania prawne dostosowanego do każdego etapu cyklu produkcyjnego. Zdajemy sobie sprawę z relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami cyklu produkcyjnego oraz ich wzajemnego oddziaływania. Nasz zespół gwarantuje całościowe podejście do realizowanych projektów, które zapewnia nie tylko dbałość o szczegóły, ale również zrównoważoną ocenę projektu jako całości.

Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno producenci konstrukcji stalowych, niezbędnych dla inżynierii wodno-lądowej, jak i wyrobów metalowych wykorzystywanych w przemyśle przetwórczym. Nasi Klienci zajmują się produkcją zarówno drobnych detali metalowych, jak i potężnych konstrukcji stalowych, a także obróbką wyrobów metalowych.

Nasze usługi oferujemy już od etapu planowania inwestycji i uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji. Uważamy, że kluczem do sukcesu w uzyskaniu pozwoleń niezbędnych do wdrożenia planowanych przedsięwzięć jest szczegółowe zrozumienie procesów i polityki rządzących określoną branżą i wczesne rozpoznanie wszelkich kwestii, także społecznych i medialnych, które mogą wymagać reakcji lub kompromisu już na tym etapie inwestycji. Doradzamy także we wszystkich aspektach pozyskiwania kapitału, bieżącego finansowania, refinansowania długów i restrukturyzacji. Na etapie bieżącej działalności zespół S&O doradza we wszystkich aspektach zawieranych kontraktów, zarówno z dostawcami usług i surowców oraz odbiorcami, w tym w szczególności długoterminowych gwarancji dostaw. Posiadamy również doświadczenie w obsłudze zagadnień logistycznych oraz maksymalizacji wydajności łańcucha dostaw.